Dr. Bach´s Blomsterterapi

Bach´s Blomsterterapi


"När kropp, själ och ande är i balans, då upplever vi oss friska."   

Dr. BachVem var Dr. Bach?


En engelsk läkare, som i början av nittonhundratalet bl.a. tog fram ett vaccin och arbetade med intentionen "behandla människan, inte sjukdomen."

Han tog också hänsyn till temperament, sättet att röra sig, sättet att äta, ansiktsuttryck, sättet att le och prata, tonen på rösten etc. och såg att vi alla tillhör olika typer av människor.

Han såg också att känslor och tankar påverkar den fysiska kroppens hälsotillstånd.

Han sökte i naturen efter växter som han skulle kunna använda som läkande medel och ville hitta ett nytt healingsystem.

I sökandet fann han 38 olika vildväxande blommor, träd och buskar.

Ur dessa skapades Dr. Bach´s blomsterterapi.Healingsystemet.


Dr. Bach upptäckte ett fantastiskt sätt att finna balans i vårt inre.

En tidig  sommarmorgon smakade han på en daggdroppe på en växt och kunde känna växtens energi.

Denna energi samlades och man gör fortfarande på liknande sätt, genom att använda naturens energier; eld, luft, vatten, trä och jord.

Han fick fram blomstermedel som inte innehöll några växdelar, utan ren energi från växten.

På så sätt skapade han 38 olika blomstermedel.

Blomstermedlen höjer våra vibrationer och öppnar våra energikanaler.

Detta är ett system för läkning, som inte skadar eller har några kontraindikationer.

Alla kan använda naturens energier eftersom vi alla är en del av naturen.

(Dessa 38 blomstermedel ersätter inte läkarvård, läkemedel eller naturpreparat, och är inte vanebildande.)Konsultationen.


I ett inledande samtal så ställer jag en del frågor, ser och lyssnar, tar hänsyn till kroppsspråk, röstläge m.m.

Mötet syftar till att komma fram till vilka blomstermedel, av de

38 olika, som passar dig, för att återfå balans och harmoni.

 

Även om disharmonier/blockeringar är gamla så är det hur vi känner oss nu som behandlas.

Blomstermedlen kan användas såväl in- som utvärtes.

Energierna från växterna, som ingår i de 38 blomstermedlen, har förmåga att balansera, exempelvis;


*stress

*rädsla

*ointresse

*osäkerhet

*ensamhet 

*nedstämdhet

*överkänslighet

*överbeskyddande

*misströstan/förtvivlanI naturen fann Dr. Bach en koppling till själen och känslorna.


Känslorna är vägvisare som själen använder sig av.


Han såg ett tydligt samband mellan människa och växt.

"Alla kan lära sig använda sin egen inre läkande kraft."

Dr. Bach


***


En konsultation kostar 700 kr Tystnadsplikt gäller!

Org.nr 969605-6242 Reko Kraft HB.  Tystnadsplikt gäller.  Ansvarsförsäkring finnes.

Om avbokning sker senare än 24 tim. före bokad tid debiteras 700 kr.

Kontakt

mail: info@barkha.se

tel: 070 562 5698