Auratolkning

Auratolkning

 

***

 

Kanske har du sett ett ljussken runt en människa, ett djur eller en växt?

Detta är en del av ett energifält, Auran, som finns runt allt levande.

 

***

 

Du får färgerna som syns runtomkring dig målade och tolkade samt en beskrivning av dina chakran, eftersom detta också kan vara en vägledning till ökad självkännedom.

 

Ibland visar sig dina vägledare, med budskap och information till dig.

 

Dessutom kan också "den andra sidan" ge sig tillkänna för att framföra något till dig.

 

Varje målning och tolkning är i högsta grad individuell!

 

 

 

Du är inte en kropp med en andlig upplevelse utan en andlig varelse med upplevelsen av en kropp!

 

 

 

 

Auratolkning kostar 600 kr/tim.

och varar 1-1½ tim.

Tystnadsplikt gäller!

 

Varmt välkommen!

 

 

Bokning:

info@barkha.se

tel. 070 562 5698